PERFORMANCE ART STUDIES – GLOBAL COMMUNICATION

PAS GLOBAL COMMUNICATION

Global Communication – eine Frage der Sprache?

8 Menschen werden sich am 7. August 2009 in Radom, einer kleinen Stadt etwa 100 km von Warschau entfernt treffen, um gemeinsam künstlerisch zu arbeiten. Die Leute, zwischen 21 und 62 Jahre alt, kommen aus Polen, Deutschland, Spanien, Norwegen, Kanada, Japan und sind allesamt Teilnehmer der Performance Art Studies des Performance-Künstlers und Globetrotters BBB Johannes Deimling, der u.a. Lehraufträge an der IDK in Tallinn, der F+F, Schule für Kunst und Mediendesign in Zürich sowie der Akademie für Szenekunst in Fredrikstadt bei Oslo bekleidet.

Wie verständigen sich die Künstler aus 6 verschiedenen Ländern abseits der Weltsprache Englisch miteinander? Wie bringen sie ihre Auseinandersetzung mit kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden zum Ausdruck? Wie erweitern sie für sich den Begriff der Globalisierung im positiven Sinne? Und wie transformieren sie diese Erkenntnisse in ein persönliches Statement?

Diesen und vielen weiteren Fragen widmen sich die Teilnehmer in dem einwöchigen Intensivseminar rund um das Thema globale Kommunikation, mit dem Ziel, eine Performance zu erarbeiten.

Hierbei nutzen sie ihre Körper als Werkzeug, kommunizieren über Bilder die sie kreieren, indem sie sich in Bezug zu Raum und Zeit setzen, studieren die Atmosphäre ihrer Umgebung, die Energie der anderen Teilnehmer und formen so, nach und nach, visuelle Entsprechungen, die in eine künstlerische Performance münden.

Was sie zu sagen haben, kann man sich bei der Präsentation der erarbeiteten Performances im Rahmen des von Bartek Łukasiewicz organisierten Global Communication Festival live ansehen:

Wann: Donnerstag, den 13. August um 18:00 Uhr

Wo: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, ul. Kopernika 1, 26-600 Radom, Poland www.elektrownia.art.pl
Kontakt: poczta@elektrownia.art.pl

Teilnehmer: Susanne Irene Fjortoft (NOR), Ola Nowakowska (PL), Andres Galeano (ESP), Helene Lefebvre (CDN), Maria Kozłowska (PL), Franzisca Siegrist (GER), Danka Milewska (PL), Julischka Stengele (GER), Mari Ishiwata (JP).

Performance Art Studies BBB Johannes Deimling: www.bbbjohannesdeimling.de, bbb@bbbjohannesdeimling.de

Global Communication – A question of language?

8 people will meet on 7th August 2009 in Radom, a small town around 100 km away from Warsaw, in order to work together artistically. The people are between 21 and 61 years of age, come from Poland, Germany, Spain, Norway, Canada, Japan and are all participants of performance art studies run by the performance artist, teacher and globetrotter, BBB Johannes Deimling, who works under professorship at the IDK in Tallinn, the F+F school for art and media design in Zürich as well as the academy for scene art in Fredrikstad held in Oslo.

The one-week intensive seminar will be focused on the subject of global communication. The theme and medium of performance art is part of the Global Communication Festival, organised by the Polish performance artist Bartek Łukasiewicz.

Apart from being able to use the universal language of English how do the artists, all originating from 6 different countries, get along with one another? Bearing in mind the cultural similarities and differences, how do they express their arguments? How do they expand the term globalisation in a positive way? And how do they transform the results into a personal statement?

The participants will apply these and other questions in an intensive work week with the aim of developing a performance.

They will use their bodies as a work tool, communicate through pictures they have created (in which a relationship between space and time has been established), study the atmosphere of their surroundings and the energy of other participants, and form bit by bit, visual analogies in the shape of an artistic performance.

What they have to say can be seen live at the presentation of the developed performances that takes place at the Global Communication Festival organised by Bartek Łukasiewicz.

When: Thursday 13th August at 18:00

Where: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, ul. Kopernika 1, 26-600 Radom, Poland www.elektrownia.art.pl

Contact: poczta@elektrownia.art.pl

Participants: Susanne Irene Fjortoft (NOR), Ola Nowakowska (PL), Andres Galeano (ESP), Helene Lefebvre (CDN), Maria Kozłowska (PL), Franzisca Siegrist (GER), Danka Milewska (PL), Julischka Stengele (GER), Mari Ishiwata (JP).

Performance Art Studies BBB Johannes Deimling: www.bbbjohannesdeimling.de, bbb@bbbjohannesdeimling.de

Global Communication (Globalna komunikacja)- Zagadnienie “porozumiewania się”

7 sierpnia w Radomiu, odbędzie się spotkanie 8 osób z różnych krajów świata (Polski, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Kanady oraz Japonii). Ich wiek wahać się będzie pomiędzy 21 a 64 rokiem życia. Celem przedsięwzięcia, jest wymiana doświadczeń oraz nabycie nowych umiejętności, podczas zorganizowanych warsztatów i spotkań prowadzonych przez specjalistę w dziedzinie ‘performance arts’– BBB Johannesa Deimlinga. Zajęcia i warsztaty prowadzone przy jego udziale są znane w wielu krajach świata. Johannes pracuje między innymi dla uczelni takich jak : IDK – akademia w Tallinie – Estonia, F&F – szkoła w Zurychu – Szwajcaria, oraz szkoły teatralnej z w Fredrikstad – Norwegia.

Intensywne – jednotygodniowe warsztaty artystyczne mają na celu rozbudowanie tematu globalnej komunikacji przy użyciu różnych środków wyrazu. Zajęcia te są także integralną częścią Festiwalu Globalnej komunikacji zorganizowanego przez artystę w tej dziedzinie Bartka Łukasiewicza.

Jak to się dzieje, że grupa artystów wywodzących się z różnych stron świata może swobodnie współpracować ze sobą, używając jako jedynego uniwersalnego środka języka angielskiego? Jak oni mogą dyskutować i wyrażać swoje odmienne opinie i punkty widzenia pokonując odmienne różnice kulturowe, równocześnie wykorzystując podobieństwa? Jakim sposobem można pogłębiać wiedzę i rozszerzać umiejętności w zakresie komunikacji globalnej, zmierzając do najbardziej pozytywnego rozwiązania?

I w końcu jak można przełożyć wyniki ogólnych eksperymentów i dyskusji na płaszczyznę personalną?

To wszystko przy wykorzystaniu ekspresji własnych ciał, jako swoistego ’przyrządu pracy’, porozumiewaniem się przez obrazy wytworzone przez nie, współpracę pomiędzy przestrzenią, czy też studiowaniem – poznawaniem przestrzeni wokół siebie. Produktem artystycznych prób i dokonań będzie również próba wykorzystania energii emitowanej przez współuczestników i stworzenie kawałka po kawałku analogii wizualnych.

To co prezenterzy będą chcieli przekazać, można będzie obejrzeć na żywo podczas prezentacji i występów odbywających się w czasie trwania Festiwalu Globalnej Komunikacji, zorganizowanego przez Bartka Łukasiewicza.

KIEDY: Czwartek 13 Sierpnia – godz. 18.00

GDZIE: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, ul. Kopernika 1, 26-600 Radom, Poland www.elektrownia.art.pl
KONTAKT: poczta@elektrownia.art.pl

Uczestnicy: Susanne Irene Fjortoft (NOR), Ola Nowakowska (PL), Andres Galeano (ESP), Helene Lefebvre (CDN), Maria Kozłowska (PL), Franzisca Siegrist (GER), Danka Milewska (PL), Julischka Stengele (GER), Mari Ishiwata (JP).

Performance Art Studies BBB Johannes Deimling: www.bbbjohannesdeimling.de, bbb@bbbjohannesdeimling.de

Nachricht hinterlassen